Товариство з обмеженою відповідальністю

Політика у сфері якості

"Науково-освітня та виробнича академія України"

ми завжди відкриті у своїй діяльності

Науково-освітня та виробнича академія України (НОВА України) - це простір, який поєднує наукові дослідження, освітні програми та виробничу складову. Основна місія НОВА України полягає в поширенні знань, підтримці наукових досліджень та підвищення кваліфікації фахівців у різних галузях.

Мета:

   Науково-освітня та виробнича академія України зобов'язується досягти та підтримувати найвищі стандарти якості в своїх діях та послугах. Ми прагнемо забезпечити ефективну співпрацю між науково-дослідними установами, освітніми закладами та підприємствами для досягнення високих результатів у їхній діяльності.

Зобов'язання:

 • Виконання стандартів якості. Ми зобов'язуємося дотримуватися національних та міжнародних стандартів якості, які відповідають нашим діяльностям та послугам. Ми постійно вдосконалюємо наші процеси та методи, щоб забезпечити найкращу якість результатів досліджень, освітніх програм та виробничих процесів.

 • Контроль якості та аудит. Ми здійснюємо систематичний контроль якості на всіх етапах наших діяльностей. Це включає внутрішні аудити та оцінку ефективності процесів, щоб забезпечити відповідність стандартам якості. Ми також залучаємо зовнішніх експертів для проведення незалежних аудитів та оцінки якості.

 • Постійне вдосконалення. Ми прагнемо до постійного вдосконалення наших процесів, методів та технологій. Ми стимулюємо інновації та дослідження, щоб забезпечити передові підходи до науки, освіти та виробництва. Ми відкриті до нових ідей та розробляємо плани дій для впровадження покращень.

 • Розвиток кадрів. Ми надаємо підтримку розвитку наших працівників та сприяємо створенню сприятливого середовища для навчання, творчості та росту. Ми підтримуємо професійну підготовку та навчання наших співробітників задля поліпшення якості нашої роботи.   

Основні цілі та завдання НОВА України включають:          

 • Навчання. НОВА України надає доступ до різноманітних навчальних програм та онлайн-курсів у різних галузях знань. Компанія прагне забезпечити якісну освіту та підтримку для студентів та професіоналів, щоб розвивати їхні навички і знання.

 • Наукові дослідження. НОВА України підтримує наукові дослідження в різних галузях, сприяючи співпраці між науковцями, університетами та промисловими підприємствами. Компанія пропонує ресурси та інструменти для проведення досліджень та сприяє обміну знаннями та ідеями.

 • Виробнича діяльність. НОВА України співпрацює з підприємствами та підтримує інноваційну діяльність у сфері виробництва. Компанія допомагає впроваджувати наукові розробки та передові технології у практику, сприяє розвитку підприємництва та економічному зростанню.

 • Різноманітність навчальних програм. НОВА України пропонує широкий вибір навчальних програм у різних галузях знань. Ви зможете знайти курси, які відповідають вашим інтересам та навичкам.

 • Висока якість навчання. НОВА України прагне забезпечити високу якість навчання. Компанія має в штаті та співпрацює зі спеціалістами та експертами у відповідних галузях, щоб забезпечити актуальну та практичну інформацію.

 • Гнучкість та доступність. НОВА України пропонує також онлайн-навчання, що дає змогу навчатися в зручний час та в будь-якому місці.

 • Практичні навички. НОВА України акцентує увагу на практичних навичках, застосуванні отриманих знань вживу, участі в проєктах та співпраці з промисловими партнерами.

 • Міждисциплінарність. НОВА України сприяє міждисциплінарному підходу до навчання, що дає змогу збагачувати знання та розуміння з різних галузей. Ви зможете отримати широку перспективу та розвивати творче мислення.

 • Можливості співпраці та зв'язків. НОВА України створює мережу співпраці між студентами, науковцями, фахівцями та промисловими партнерами. Це може відкрити двері до нових можливостей, контактів та кар'єрного розвитку.

Ця Політика з якості слугує основою для реалізації наших зобов'язань та досягнення високих стандартів у науково-освітній та виробничій діяльності. Ми постійно оновлюємо і вдосконалюємо свої підходи, щоб залишатись лідерами у своїй галузі та задовольняти вимоги наших клієнтів і партнерів.

Генеральний директ ор Арт ем АНТОНІВ